תנאי שימוש באתר  
נשיא המדינה באינטרנט
RSSהערך רובי ריבלין ב- WikipediaYouTubeעמוד הפייסבוק הרשמיערוץ הטוויטר
 

 תנאי שימוש באתר 

כללי 

בית הנשיא מציע את המידע והשירותים המקוונים באתר אינטרנט זה בכפוף לתנאים הבאים:

זכויות יוצרים 

זכויות היוצרים בפרסומי בית הנשיא, כולל אלו המתפרסמים באתר אינטרנט זה, שייכות למדינת ישראל, לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, ובכלל זה טקסטים, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה, אלא אם כן מצוין אחרת באופן מפורש.
ניתן לצטט מחומרים אלה תוך ציון המקור לציטוט, בין אם הוא בית הנשיא עצמו ובין אם הוא גורם אחר. אסור לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה, שינוי או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
העתקה, הפצה מחדש, שידור מחדש או פרסום של החומר מותנה בהסכמה מראש ובכתב מאת בית הנשיא.

בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למדינת ישראל (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המשרד לבין בעלי אתר צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למשרד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
אין המדינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או המשרד לאותם אתרים מקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.
בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, המשתמש מתבקש להודיע על כך למנהל האתר .

פרסומים רשמיים 

במקרה של סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר אינטרנט זה לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים רשמיים אלה ייחשב כנכון.

אחריות 

מדינת ישראל, עובדיה ונציגיה, לא יישאו באחריות להתאמת אתר האינטרנט לצורכי הגולשים, לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בו; לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'; לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, כולל נזק שנגרם בעקבות שימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות מהאתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, כולל יישומי Java, JavaScript, Active-X.


press for print versionprint version
  
  
שתף/שמורשתף/שמור
  
E-mail Contact